INTEGRUOTA VALDYMO SISTEMA

INTEGRUOTA VALDYMO SISTEMA

APLINKOS, KOKYBĖS IR ENERGIJOS VALDYMAS

Prisiimame atsakomybę už mus supančius žmones ir aplinką.

TSC nuolat tobulina įmonės valdymo sistemą, todėl 2018-06-01 d. pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos ISO standartų reikalavimus gavome trijų sistemų sertifikatus:

ISO 9001

Kokybės vadybos sistema (apibrėžia kokybės vadybos sistemos kriterijus)

 

ISO 50001

Energijos vadybos sistema (nustato efektyvaus energijos išteklių naudojimo reikalavimus)

ISO 14001

Aplinkosaugos vadybos sistema (nustato reikalavimus veiksmingai aplinkos vadybos sistemai)

Gauti sertifikatai yra tarptautiniu mastu pripažintas kokybės įrodymas.

Rūpinamės aplinka pakuodami įrangą į perdirbamas, daugkartinio naudojimo ir aplinkai nekenksmingas medžiagas. Renkamės apgalvotai ir atsakingai, rūpinamės ne tik kokybe, bet ir aplinkosaugos bei energijos valdymo klausimais.

TSC užtikrina norminių aktų, taip pat ISO 9001: 2015, 14001: 2015 ir 50001: 2018 standartų reikalavimų laikymąsi. Integruotoje valdymo sistemoje TSC tenkina klientų reikalavimus ir gerbia kitų suinteresuotųjų šalių poreikius. Visuose procesuose ir paslaugose TSC užtikrina klientų ir kitų suinteresuotų šalių privatumo, bei bet kokios TSC patikėtos informacijos ar materialinių vertybių apsaugą. TSC nuolat tobulėja ir vystosi, kad atitiktų savo klientų poreikius.