Technical or strictly necessary Cookies are used in this website, which allow you to freely visit and browse the website and to use the offered features, including usage of contact form; they are also necessary to fulfil your inquiries. By pressing ‘Okay’, you agree that you have acquainted yourself with information on Cookies and the purpose of their use.

Telekomunikāciju Servisa Centrs - Igaunija

Address
Pärnu maantee 139c, Tallina, EE11317, Igaunija

Phone
+372 640 50 74

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ja rodas kādi jautājumi par Privātuma politiku vai par īstenoto Personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar Mūsu datu aizsardzības speciālistu - info@tsc.lv.

Klientam ir tiesības līguma noteikumiem neatbilstošas preces vai pakalpojuma saņemšanas gadījumā vērsties ar sūdzību TSC. Strīds, kas var rasties starp TSC un klientu vispirms tiek risināts pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Klients ir tiesīgs iesniegt TSC rakstveida iesniegumu. Atbildi uz rakstisku patērētāja pieteikumu TSC sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Visos pārējos gadījumos, TSC sniedz atbildi 30 dienu laikā no attiecīgās pretenzijas saņemšanas dienas, ja attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana.   Ja vienošanās netiek panākta, Klientam ir tiesības tālākas sūdzības izskatīšanas ietvaros rīkoties saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām un patērētāju ārpustiesas strīda risinātāja likuma noteikumiem, www.ptac.gov.lv. Savukārt par personas datu jautājumiem vērsties Datu valsts inspekcijā, www.dvi.gov.lv.

Contacts Us