Kontaktai

Jei turite klausimų dėl privatumo politikos ar taikomo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu - info@ltsc.lt

Jei turite klausimų dėl privatumo politikos ar taikomo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu - info@ltsc.lt

Jei turite klausimų dėl privatumo politikos ar taikomo asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos specialistu - info@ltsc.lt

Jei klientas gavo prekes ar paslaugas, kurios neatitinka sutarties sąlygų, jis/ji turi teisę pateikti pretenziją TSC. Visi ginčai, kurie gali kilti tarp TSC ir kliento, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo išspręsti nepavyksta derybomis, klientas turi teisę pateikti rašytinę pretenziją TSC. TSC pateiks atsakymą į rašytinę pretenziją per teisės aktuose nustatytą laiką. Visais kitais atvejais TSC turi atsakyti per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo, jei nėra būtinas papildomas situacijos tyrimas. Jei susitarimo pasiekti nepavyksta, klientas turi teisę veikti pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir dėl tolesnio skundo nagrinėjimo kreiptis į VVTAT www.vvtat.lt. Dėl asmens duomenų kreipkitės į Valstybinė duomenų apsaugos inspekciją, https://vdai.lrv.lt

Turite klausimų? Rašykite mums!

Autorizuotas serviso centras